Печатна реклама

Печатна реклама

  • Изготвяне на бранд бук - пълно ръководство за визуална идентичност на Вашия бранд с включени насоки и правила за употреба на логото, шрифтове, цветове и гид за употреба на типове изображения.
  • Дизайн и предпечат на каталози, брошури, флаери, дипляни
  • Дизайн и предпечат на визитки
  • Дизайн и предпечат на етикети
  • Дизайн и предпечат за билборд и указателни табели
  • Дизайн и предпечат на опаковки

Showcase

Дизайн и предпечат на книга
Дизайн и предпечат на книга
Дизайн и предпечат на книга
Дизайн на брошура
Дизайн на брошура
Дизайн на дипляна
Дизайн на флаер
Дизайн на етикети
Дизайн и предпечат на книга
Дизайн и предпечат на етикети
Дизайн и предпечат на етикети